Nemen intelligente systemen de macht over?

Nemen intelligente systemen de macht over?


Bij ons in de buurt zijn in een zijvleugel van het oude Aloysius College, een schoolgebouw, 11 appartementen gecreeerd om statushouders te huisvesten.

Daarvoor moesten dus ook nieuwe adressen en postcodes worden gecreëerd.
Ik had zoiets nooit eerder meegemaakt. De misverstanden en dubbele zendingen waren in het begin niet van de lucht. Postbodes noch pizzakoeriers wisten het adres te vinden.
Inmiddels is de rust wedergekeerd en dachten we dat de adressen “genormaliseerd” waren.
Tot de wasmachine onherstelbaar instortte en de statushouders die aan het grofvuil wilden meegeven:


Het systeem van de grofvuil afdeling herkende de postcode niet en dus kon de wasmachine niet afgehaald worden.
Ik geloofde het niet en belde zelf met de afdeling. Kreeg hetzelfde te horen. Vervolgens vroeg ik aan degene doe ik aan de telefoon had of hij het niet handmatig kon invoeren. Nee dat kon hij niet. En hij wist ook niet tot wie ik mij moest wenden om dit probleem op te lossen.
Tja dan sta je dus toe dat het (IT) systeem ons leven overneemt en de mens gereduceerd wordt tot slechts een slaaf die doet wat de machine vraagt.
Het kan volgend mij ook anders: een joker voor iedere ambtenaren om het systeem te overrulen als ik hem en een collega kan overtuigen dat het adres echt bestaat en in de gemeente Den Haag ligt.
Met de opkomst van Artificial Intelligence en deelpmachine learning is de vraag of de voorspelling van Stephen Hawking uit zal komen dat intelligente systemen de macht van de mens zullen overnemen. Wat ik heb geleerd van mijn ervaring bij de afdeling Grofvuil is dat veel zal afhangen van onze houding. Staan wij in het kader van te ver doorgevoerde efficiency toe dat het systeem de macht overneemt of zorgen we dat we zelf de laatste stem hebben?