Asscher stop met symboolpolitiek

Symboolpolitiek
PvdA bij monde van Lodewijk Asscher wil de vrijheid van onderwijs van scholen grondwettelijk inperken om zo ieder kind gelijke kansen op goed onderwijs te geven.
Pure symboolpolitiek die heel veel gaat kosten en niets gaat opleveren.
Onderzoek wijst keer op keer uit dat praktisch alle bijzondere scholen kinderen van ande e levensovertuiging accepteren. Op bijzondere scholen vind je dan ook nagenoeg hetzelfde percentage allochtone kinderen als op bijzondere scholen Uitzonderingen zijn op de vingers van een hand te tellen: een paar zeer orthodoxe scholen zowel van christelijke als van joodse en islamitische denominatie.
Waarom krijgen niet alle leerlingen een gelijke kans op goed onderwijs. Daar is een samenstel van factorem de veroorzaker van. Ten eerste we wonen gesegregeerd. Rijk bij rijk en arm bij arm. Kinderen gaan meestal naar de school in de buurt. Ten tweede “rijke, hooggeschoolde” ouders weten beter de weg en dis hebben de goede scholen en hun kinderen worden op tijd ingeschreven waardoor andere ouders, ook op openbare scholen, het nakijken hebben en mrt een wachtlijst worden geconfronteerd.
Is er wellicht op “rijke” scholen is er eerder geld om de vele administratieve taken bij onderwijzers weg te halen, waardoor ze meer tijd voor lesheven hebben? Asscher, luisyer eens maar je partijgenoot Tjeenk Willink en zet je in voor minder risico aversie, minder controle, minder meten en meer ruimte de ambachtsman die heus meestal weet wat hij doet, ook zonder dat jij er mee bemoeit